Terra verzia 7

Terra
 • Agris - evidencia pozemkov a nájomných zmlúv pre poľnohospodárske podniky
 • GeoLand - evidencia nehnuteľného majetku, spracovanie výkupov a záberov, obnova katastrálneho operátu (OKO), evidencia GP
 • LandPro - spracovanie pozemkových úprav
 • MapView - bezplatný prehliadač máp (mapové servery - WMS/WMTS,VGI súbory, ...)

KOKEŠ 16

 • GPL - spracovanie geometrických plánov
 • Pozemky - tvorba vektorových máp ROEP, PPÚ
 • MAPL - spracovanie vektorových máp do mapových listov
 • Export/import - DXF, DGN, SHP

ATLAS 20

Terra
 • DMT - spracovanie digitálneho modelu terénu
 • Moduly - DESIGN, REZY, OBJEM, ERÓZIA, ŤAŽBA, ...
 • Aplikácie - TOK, CESTY, KANÁL, VODOVOD, ODSTREL, TUNEL, POVODNE