Referencie spoločnosti CGS

Štátna správa

 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Úrad geodézie kartografie a katastra SR
 • Slovenský pozemkový fond

Samospráva

 • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Miestne úrady mestských častí Bratislava Čuňovo, Dúbravka, Jarovce, Lamač, Rača, Rusovce, Staré mesto, ...
 • Mestské úrady Pezinok, Krupina, Levoča, Sereď, Šaľa, Turzovka, Žarnovica, ...
 • Obecné úrady vo viac ako 300 obciach

Podnikateľské a iné subjekty

 • Slovnaft a.s., Železiarne Podbrezová a.s.
 • Biskupský úrad v Trnave
 • Realitné kancelárie a developeri
 • Geodetické spoločnosti
 • Geodeti
 • Agropodnikatelia