Správa nehnuteľností

Správa nehnuteľností na podklade údajov katastra nehnuteľností.

GeoLand

Súbory modulov Terra Desktop pre správcov nehnuteľného majetku.

Určenie:
 • Prezeranie vlastníckych vzťahov a máp katastra nehnuteľností
 • Evidencia vlastných a užívaných nehnuteľností - parciel, stavieb a bytov
 • Tvorba a evidencia zmlúv - kúpne, nájomné, podnájomné, ...
 • Vhodné pre vlastníkov a správcov nehnuteľností
Moduly:
 • Základ
 • Mapy
 • Kataster
 • Majetok
 • Dokumenty
 • Mapové a GPS údaje

AGRIS

Súbory modulov Terra Desktop pre poľnohospodárske podniky, farmárov a agropodnikateľov.

Určenie:
 • Prezeranie vlastníckych vzťahov a máp katastra nehnuteľností
 • Evidencia užívaných pozemkov, kultúrnych dielov LPIS
 • Automatizované určenie užívaných parciel, ich častí a vlastníkov
 • Evidencia náhradných pozemkov (§12, §15)
 • Spracovanie a údržba nájomných zmlúv
 • Výpočet a evidencia nájmu vrátane úhrad
 • Určené pre poľnohospodárske podniky, farmárov, správu poľovných revírov
Moduly:
 • Základ
 • Mapy
 • Kataster
 • Evidencia pozemkov
 • Dokumenty