Okamžitá vzdialená podpora

Pripojenie k počítaču klienta prostredníctvom programu vzdialenej podpory.

Poskytnutie vzdialenej podpory:

Spoločnosť CGS poskytuje pre používateľov svojich produktov služby vzdialenej podpory.

  1. Služba je poskytovaná podľa potreby ku všetkým licenciám programov so zakúpenou službou podpory a aktualizácie.
  2. Služba umožňuje pracovníkom podpory rýchle a bezpečne riešiť požiadavky zákazníkov vzdialeným prístupom na počítač klienta.
  3. Ak máte nainštalovaný produkt spoločnosti CGS, vzdialenú pomoc vyvoláte na karte Pomocník funkciou Vzdialená podpora
  4. Ak nemôžete nainštalovať program spoločnosti CGS, môžete si vyžiadať podporu telefonicky alebo e-mailom.
  5. Podpora využíva službu míting programu Microsoft Teams.
  6. Spojte sa telefonicky s pracovníkom podpory, ktorému po vyžiadaní umožníte prístup na počítač.
  7. Pracovník podpory vidí pracovnú plochu, prípadne ovláda Váš počítač.

Postup vyžiadania vzdialenej podpory:

  1. Kontaktujte pracovníka podpory na linke technickej pomoci +421 2 4342 1442.
  2. Po spojení budete postupovať po dohode s pracovníkom podpory.

Prevzatie programu vzdialenej podpory - kliknite na Spustiť:

» Spustiť