Terra verzia 5

Terra
 • Agris - evidencia pozemkov a nájomných zmlúv pre poľnohospodárske podniky
 • GeoLand - evidencia GP, spracovanie výkupov a záberov
 • LandPro - spracovanie pozemkových úprav
 • MapView - bezplatný/free prehliadač máp (VGI)
 • WinROEP - spracovanie ROEP

Kokeš 13

 • GPL - spracovanie geometrických plánov
 • Pozemky - tvorba vektorových máp ROEP, PPÚ
 • MAPL - spracovanie vektorových máp do mapových listov
 • Export/import - DXF, DGN, SHP

ATLAS 17

Terra
 • DMT
 • PLAN
 • Cesty
 • Tok
 • Odstrel