Sídlo spoločnosti:

Dunajská 8
811 08 Bratislava

Pracovisko Bratislava:

Manažment, distribúcia, služby.

  • Adresa: Včelárska 2, 821 05 Bratislava
  • GPS: 48.148243, 17.167656 - mapa Bing / mapa Google
  • Telefón: +421-2-4342 1442, 4342 0085
  • Elektronická pošta: cgsbazavináčcgs.sk

Pracovisko Skalica:

Softvérová tvorba.

  • Adresa: Potočná 334/40, 909 01 Skalica
  • Elektronická pošta: cgssizavináčcgs.sk

Faktúry, zmluvy

Údaje uvádzané vo faktúrach a zmluvách.

  • Obchodné meno: C G S spol. s r. o.
  • Adresa: Dunajská 8, 811 08 Bratislava
  • Telefón: +421-2-4342 1442
  • Elektronická pošta: officezavináčcgs.sk
  • Identifikačné číslo (IČO): 00698202
  • Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2020298203
  • Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) SK2020298203
  • registrácia OR SR: Okresný súd Bratislava 1, vložka číslo 142/B