Sentinel HASP HL

Hardware Against Software Piracy.

Sentinel HASP HLje komplexný systém určený k profesionálnej ochrane programov a údajov pomocou hardvérových kľúčov. Produkty radu Sentinel HASP aktívne používa viac než 10 000 vývojárov po celom svete. Sieť pobočiek, distribútorov a predajcov poskytuje dodávky kľúčov a technickú podporu všade tam, kde je to potrebné.


Kľúče Sentinel HASP HL

poskytujú vysokú mieru zabezpečenia aplikácií pred neautorizovaným používaním. Vývojárom a predajcom umožňujú ochrániť duševné vlastníctvo, udržať kontrolu nad počtom predaných (a hlavne používaných) licencií a v neposlednom rade poskytujú aj nástroje pre niektoré špeciálne formy predaja (napr. splátky, leasing, prenájom, požičiavanie, modulový predaj apod.). Obsah pamäte kľúčov je možné pomocou dodávaných obslužných programov bezpečne meniť aj na diaľku. Pomocou webovej stránky, e-mailu, prípadne posielaním diskiet tak môžete meniť podmienky poskytnutej licencie v závislosti na požiadavkách zákazníka a jeho platobnej morálke.

Ponuka systému Sentinel HASP je dostatočne široká:

 • je určená pre najpoužívanejšie platformy (PC aj Mac/PowerMac)
 • podporuje najrozšírenejšie operačné systémy (Windows 32 a 64 bit., LINUX 32 a 64 bit, Mac OS, OS X)
 • súčasťou dodávky sú knižnice pre stovky bežne používaných prekladačov
 • kľúče sú dodávané vo vyhotoveniach USB
 • dodávaná diagnostika umožňuje jednoduchú inštaláciu a odstraňovanie prípadných problémov

Typová rada Sentinel HASP HL pokrýva radu požiadaviek:

 • HASP HL Basic ... najlacnejší kľúč bez pamäti
 • HASP HL Pro ... pamäť 112 bytov, najpoužívanejší typ
 • HASP HL Max ... pamäť 4 kB, pre náročnejšie aplikácie
 • HASP HL Max Micro ... pamäť 4 kB, ako Max s minimálnymi rozmermi
 • HASP HL Net ... pamäť 4 kB, pre ochranu sieťových aplikácií
 • HASP HL Net Time ... pamäť 4 kB, vnútorné hodiny zálohované batériou
 • HASP HL Time ... pamäť 4 kB, vnútorné hodiny zálohované batériou
 • HASP HL Master ... "kontajner" pre uchovávanie tajných údajov špecifických pre danú sériu kľúčov