Kokeš pre Windows

Interaktívny grafický systém pre tvorbu a spracovanie geodetických údajov a tvorbu vektorových máp.

viac informácií a podpora programu na stránkach » www.kokes.geoinfo.sk

Hlavné prednosti

 • Komplexný geodetický programový systém
 • Množstvo špecializovaných nadstavieb
 • Vynikajúci pomer výkon/cena.

Verzia 15

 1. Nová funkcia Uloženie DGN
 2. Nová funkcia Pozeranie do externích máp (mapy.cz, google.cz/maps)
 3. Podpora služby WMTS (variant webovej mapovej služby, server poskytuje údaje formou dlaždicových rastrov)
 4. Otvorenie súboru: Zrychlené načítanie rozsiahlych výkresov a zoznamov súradníc.
 5. Pripravujeme:
  • nová funkcia Kartogramy a kartodiagramy
  • nová funkcia Uloženie SHP