Systém Terra

Moderný informačný systém o území.

Systém Terra

Základné vlastnosti

  • Vysoko kvalitný modulárny systém postavený na najnovších technológiách firmy Microsoft.
  • Efektívne a spoľahlivé riešenie pre prezeranie informácií lokalizovaných vo vektorových alebo rastrových mapách s priamym prepojením na existujúce popisné údaje.
  • Spoľahlivosť a bezpečnosť práce v lokálnej sieti.
  • Možnosť bezproblémového a rýchleho zdieľania grafických a popisných údajov.
  • Vysoká bezpečnosť popisných a grafických údajov uložených v SQL databáze