Partneri spoločnosti CGS

Významní dodávatelia a partneri spoločnosti CGS.

GEPRO

Česká softwarová spoločnosť, ktorá sa zameriava na navrhovanie, vývoj, nasadenie a údržbu softwarových aplikácií, vrátane dodávok údajov, komplexných služieb a systémovej integrácie.

Spoločnosť GEPRO pôsobí v troch hlavných oblastiach:

  • Geografické informačné systémy (GIS)
  • Informačné systémy dopravy
  • Špeciálne aplikácie

Spolupráca so spoločnosťou GEPRO je orientovaná najmä na predaj grafického systému Kokeš na Slovensku a tvorbu aplikačného programového vybavenia pre tento systém.

ATLAS

Česká softwarová spoločnosť produkujúca rovnomenný softvér.

Spoločnosť bola založená v roku 1990 za účelom vývoja vlastného grafického softvéru ATLAS pre oblasť inžinierskych prác. V priebehu svojej doterajšej činnosti sa firme ATLAS úspešne darí držať pozíciu tak na českom trhu, ako aj na náročnom európskom trhu, predovšetkým vo Švajčiarsku a Nemecku, preniká aj do Španielska a Talianska.

Od roku 1991 je ATLAS autorizovaným distribútorom systému HASP pre Českú a Slovenskú republiku. Výrobcom systému HASP je izraelská firma Aladdin, ktorá je na špičke svetovej technológie v oblasti hardvérových kľúčov na ochranu programov pred neoprávneným používaním.

Microsoft

Svetová 1 v oblasti produkcie softvéru.

Spoločnosť CGS využíva viaceré produkty a technológie spoločnosti Microsoft pre vlastnú potrebu, ako aj pri vývoji a nasadení vlastných riešení:

  • Operačný systém Windows a kancelársky balík Office
  • Databázový systém Microsoft SQL
  • Vývojové nástroje MS Visual Studio, .NET
  • Nástroje na správu, budovanie a rozvoj informačných technológií