Profil firmy

Firma CGS s.r.o. bola založená v roku 1990. Od svojho vzniku sa venuje problematike spracovania geodetických údajov a tvorbe geografických informačných systémov (GIS). Okrem predaja softvéru aktívne vyvíja vlastné programy pre geodetov a GIS.

Hlavné aktivity

  • tvorba programového vybavenia pre GIS a spracovanie údajov pre kataster nehnuteľností
  • distribúcia aplikačného programového vybavenia pre geodetov a informačné systémy o území
  • tvorba špecifického aplikačného programového vybavenia
  • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť
  • zber a spracovanie údajov, digitalizácia mapových podkladov, prevody údajov
  • predaj programového vybavenia a príslušenstva pre osobné počítače