Školenie a konzultácie vo firme CGS

Včelárska 2, Bratislava

 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Na školenie sa môžete prihlásiť písomne poštou, e-mailom alebo telefonicky na Bratislavských číslach. [kontakt]

Typy školení:

KOKEŠ pre Windows

 1. Základné školenie
  • inštalácia a help
  • práca so súbormi
  • ovládanie graf. systému myšou a z klávesnice
  • výpočty súradníc
  • práca s oknami a ich vlastnosti
  • základné funkcie pre prácu s výkresom
  • základy práce so zoznamom súradníc
 1. Rozširujúce školenie
  • nastavenie prostredia – WKOKES.INI
  • aplikácie, inštalácie nadstavieb
  • nastavenie a úpravy tabuliek
  • chyby vo výkresoch - kontrola
  • dávkové výpočty - import/export meraných údajov
  • transformáciev
  • import/export z/do iných graf. systémov
  • práca s rastrom
  • tlač a výstupy do súborov

Aplikácia GPL

 • inštalácia
 • práca s výkazom výmer
 • štruktúra a práca s projektom GP
 • vytvorenie právneho stavu a dielov
 • import údajov
 • práca s tabuľkou výpočtov
 • vytvorenie doterajšieho a nového stavu
 • vytvorenie výstupov

Aplikácia G-ROEP

 • inštalácia
 • topológia
 • štruktúra grafickej časti ROEP
 • prepojenie s databázou
 • odporúčaný postup tvorby
 • kontroly a výmery
 • základné nástroje tvorby a aktualizácie
 • export do programu RVP, WinROEP

Školenie a konzultácie u zákazníka

Používateľsky orientované vzdelávanie

 • Účastníkov školenia, priestorové a technické vybavenie zabezpečuje objednávateľ, max. počet účastníkov - 20.
 • Na školenie sa môžete prihlásiť písomne poštou, e-mailom alebo telefonicky na Bratislavských číslach.
 • [kontakt]

Možné zamerania

 • technologické postupy
 • konfigurácia
 • periférne zariadenia