Údržba

Podľa záujmu je možné vykonať údržbu zakúpeného systému jednorázovo podľa objednávky, alebo zmluvne dohodnúť previdelnú údržbu.

Typy pravidelnej údržby - servisov

Servis A (základný)

 • inštalácia a predvedenie novozakúpenej verzie u predajcu (2 hod.)
 • bezplatný prístup na webové stránky s možnosťou stiahnutia aktualizovanej verzie
 • bezplatná e-mailová a telefonická podpora podľa potreby

Servis B (čiastočný)

 • inštalácia a predvedenie novozakúpenej verzie u zákazníka (3 hod.)
 • základné školenie (3 hod.) u predajcu alebo s inštaláciou
 • 1x za 12 mesiacov osobná navšteva u používateľa s možnosťou údržby systému
 • bezplatný prístup na webové stránky s možnosťou stiahnutia aktualizovanej verzie
 • bezplatná e-mailová a telefonická podpora podľa potreby

Servis C (plný)

 • inštalácia a predvedenie novozakúpenej verzie u zákazníka (3 hod.)
 • rozšírené školenie (6 hod.) u predajcu alebo s inštaláciou
 • 12x ročne osobná navšteva u používateľa s možnosťou konzultácie a údržby systému
 • bezplatný prístup na webové stránky s možnosťou stiahnutia aktualizovanej verzie
 • bezplatná e-mailová a telefonická podpora podľa potreby