KOKEŠ pre Windows

Interaktívny grafický systém pre tvorbu a spracovanie geodetických údajov a tvorbu vektorových máp.

viac informácií a podpora programu na stránkach » www.kokes.geoinfo.sk

Hlavné prednosti

  • Komplexný geodetický programový systém
  • Množstvo špecializovaných nadstavieb
  • Vynikajúci pomer výkon/cena.

Verzia 16

  1. nová verzia nadstavby GPL
  2. ukladanie polohy a rozmerov dialógových okien
  3. uloženie DXF a DWG podporuje uloženie aj do 3D
  4. Export DGN: doplnený zakladací súbor pre 3D DGNv8
  5. nová funkcia Pripojenie výkresu (v menu Kópie a presuny)