MapView

Prehliadanie máp, hľadanie, meranie, identifikácie, tlač.

Prezeranie máp

Podporované formáty údajov
 • VGI - výmenný formát vektorových máp katastra, grafických údajov geometrických plánov
 • STX - textový formát súradníc bodov
 • SHP - grafické údaje ArcInfo/ArcView
 • BLK - grafické údaje Topol
 • JPG - rastrové formáty ortofoto máp, georeferncované JGW/ROH
 • CIT - rastrové formáty skenovaných máp katastra
Funkcie
 • práca s pohľadom
 • nastavenie vlastností vrstvy - farba a hrúbka línie, farba a šrafovanie plochy, zobrazenie atribútov
 • meranie dĺžok a plôch
 • hľadanie objektov podľa textov a atribútov
 • výber objektov
 • prieniky - vzájomné identifikácie objektov
 • kreslenie pracovných objektov
 • tlač na tlačiareň, do súboru, do schránky