Obce a mestá

Správa územia v počítači pre obce a mestá.

Terra Desktop

Moderné riešenie informačného systému o území pre jednotlivcov a malé organizácie s bezpečným uložením popisných údajov i vektorových máp v SQL databáze.

Terra Desktop

Základné charakteristiky:

 • Vysoká kvalita programu založeného na najnovších technológiách.
 • Spoľahlivosť práce na pracovnej stanici i v lokálnej sieti.
 • Modularita - kupujete len moduly, ktoré potrebujete a využijete.
 • Škálovateľnosť od 1 počítača po stovky používateľov v sieti.
 • Vysoký výkon i pro veľkom rozsahu popisných i grafických údajov.
 • Bezpečné uloženie popisných údajov i vektorových máp v SQL databáze.

Terra Enterprise

Komplexné riešenie pre zákazníkov s veľkým rozsahom údajov a vysokou bezpečnosťou údajov

Terra Enterprise

Základné charakteristiky:

 • Systém Terra Enterprise umožňuje prácu s údajmi veľkého rozsahu.
 • Využíva technológie viacúrovňovej architektúry.
 • Samostaný databázový, aplikačný, mapový a tlačový server.
 • Zachované používateľské rozhranie programu Terra Desktop.
 • Možnosť prechodu z programu Terra Desktop a použitie tenkého klienta Terra Web.
 • Bezpečné uloženie popisných údajov i vektorových máp v SQL databáze.

Terra Web

Komplexné riešenie pre intranet či internet

Terra web

Základné charakteristiky:

 • Webový systém Terra umožňuje prezeranie popisných a mapových údajov v prostredí webového prehliadača.
 • Jednoduché používateľské rozhranie.
 • Rýchla komunikácia po sieti (tenký klient).
 • Možnosť prenájmu serverovj časti či umiestnenia v cloude.
 • Bezpečné uloženie popisných údajov i vektorových máp v SQL databáze.