Určenie vlastníctva

Nástroje pre určenie vlastníctva v území na základe popisných a grafických údajov katastra nehnuteľností.

GeoLand

Určenie:

 • Prezeranie vlastníckych vzťahov a máp katastra nehnuteľností
 • Import popisných i grafických údajov katastra
 • Hľadanie, výbery, filtre
 • Automatizované vyhľadanie vlastníctva v území (zadané graficky, hranicami parciel či iných objektov)
 • Evidencia kúpnych a nájomných zmlúv
 • Tlače LV, zoznamov parciel, vlastníkov, vlastníctva, export do Excelu
 • Vhodné pre realitné kancelárie, developerov, geodetov, väčších vlastníkov a správcov nehnuteľností

Moduly:

 • Základ
 • Mapy
 • Kataster
 • Majetok (analýza vlastníctva)
 • Dokumenty